บริการรับทำ SEO (Google 1st Page)

รับทำ SEO Bangkok Thailand

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

โปรโมทเว็บไซต์ให้ขึ้นไปอยู่บนหน้า 1 ของ Google

บริการรับทำ SEO โปรโมทเว็บไซด์ของคุณให้ติดอยู่บนหน้า 1 ของการค้นหาด้วยกูเกิ้ล (Google) ถือเป็นบริการที่เป็น "จุดเด่น" ของเรา ด้วยเทคนิคและวิธีการที่นำสมัยของทีมงาน Search Engine Optimization (SEO) มืออาชีพของ Two Bears Marketing คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ของคุณจะขยับขึ้นไปอยู่บนหน้า 1 หรืออันดับบนๆของ Google ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

การที่เว็บไซต์ของคุณจะขึ้นไปอยู่บน Google หน้า 1 ได้นั้น เกิดขึ้นจากหลากหลายปัจจัย ซึ่งในแต่ละธุรกิจก็จะมีความแตกต่างกันออกไป โดย BIG G (คำเรียกเชิงประชดของคำว่า Google) เป็นผู้เลือกว่าเว็บไซต์ วีดีโอ หรือรูปภาพไหน ควรจะปรากฎอยู่บนหน้าแรกของผลการค้นหาบน Google ซึ่งทีมงานของเรา สามารถทำการวิเคราะห์ปัจจัยเหล่านี้เบื้องต้นได้ โดยใช้วิธีการดูข้อมูลของเว็บไซต์ที่ถูกแสดงผลในหน้าแรกของ Google ซึ่งเราวิธีการนี้ว่า Competitive Analysis หรือ First Page Analysis ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้จะเป็นสัญญาณบอกเราได้ว่า การแข่งขันโปรโมทเว็บไซด์ในธุรกิจนี้เป็นอย่างไร และระยะเวลาที่เว็บไซต์ของคุณน่าจะต้องใช้ในการไต่อันดับขึ้นไปอยู่บนหน้า 1 หรือหน้า 2 ของ Google

ในช่วงขั้นตอนการวางแผนเพื่อเตรียมทำ SEO โปรโมทเว็บไซต์ เราจะช่วยคุณวิเคราะห์คำศัพท์ (keywords) ที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการค้นหาสินค้าหรือบริการของคุณ วิเคราะห์ keywords ที่คู่แข่งเดียวกันใช้ในธุรกิจ วิเคราะห์ความยากง่ายของแต่ละ keywords เพื่อประเมินถึงสถานการณ์ และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำอันดับของเว็บไซต์คุณให้เลื่อนขึ้นไปอยู่บน Google หน้า 1

ในปัจจุบัน Two Bears Marketing - Digital Marketing & SEO Agency มีให้บริการในกรุงเทพฯ (Bangkok) ภูเก็ต (Phuket) โตเกียว (Tokyo) และประเทศสิงค์โปร์ (Singapore)

เราต้องทำอะไรบ้าง? ในการให้บริการรับทำ Google SEO

การรับทำอับดับของเว็บไซต์คุณให้สูงขึ้นบนกูเกิ้ล หรือการทำ Optimization ของ Google Search Engine นั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธี โดยวิธีการที่ทีมงานของเราใช้จะเรียกว่า Two Bears Marketing's Search Engine Optimization Methodology (2Bears SEO) ซึ่งเป็นวิธีการโปรโมทเว็บไซต์ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน Search Engine Optimization (หรือเรียกกันว่า SEO Experts) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และถูกนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการทำ SEO ในประเทศไทย

วิธีการของ 2Bears SEO เน้นความนำสมัยต่อสถานการณ์ ปลอดภัยต่อเว็บไซต์ของลูกค้า ตรวจสอบและวัดผลได้ จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือออนไลน์ (Online Tools) ที่ทันสมัยและมีราคาค่อนข้างสูง โดยเครื่องมือออนไลน์เหล่านี้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยนักทำ SEO ที่มีชื่อเสียงในทางที่ดีในระดับนานาประเทศ และเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับความเคารพนับถือ

ในภาพกว้างแล้ว 2Bears SEO จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนดังต่อไปนี้ :

OnPage Optmization

วิเคราะห์และปรับปรุง OnPage มีความหมายโดยรวมถึง การบริหารจัดการที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของคุณทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ การเริ่มออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การจัดเรียง navigation ของเว็บไซต์ inner url ความเร็วของการโหลดแต่ละหน้าของเว็บไซต์ เนื้อหาที่ปรากฎบนเว็บไซต์ รูปภาพ วีดีโอ การออกแบบ title tag และ meta description ของแต่ละหน้าหรือโพส การจัดการ categories และ tags ของเว็บไซต์ ฯลฯ

OnPage Optimization จึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพภายในเว็บไซต์ของคุณเอง โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถขยับขึ้นอับดับบน Google ได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่จำเป็นของการทำ Search Engine Optimization (SEO)

Off-Page Optimization

หลังจากที่เว็บไซต์ของคุณได้ผ่านการทำ OnPage Optimization เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำ Off-Page Optimization หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของปัจจัยที่อยู่ภายนอกเว็บไซต์ของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการ "ลิงค์" เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ (Authority) และความเกี่ยวข้อง (Relevancy) ของเว็บไซต์คุณในสายตาของ Google และนำไปสู่การขยับขึ้นอับดับที่สูงขึ้นบน Google เมื่อค้นหาด้วยคำศัพท์ (Keywords) ที่เกี่ยวข้อง

การทำ Off-Page Optimization ที่ถูกวิธีจะทำให้เว็บไซต์ของคุณสามารถขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆ หรือหน้าแรกของ Google ได้ ในทางตรงกันข้าม การทำ Off-Page Optimization ที่ผิดวิธี อาจมีความเสียงทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกตัดออกจาก Google อย่างถาวร และยากที่จะแก้ไข

Social Signals

ช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา โซเชียลมีเดีย (Social Media) เข้ามามีบทบาทที่สำคัญมาก ในการทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) บางธุรกิจอาจใช้เว็บไซต์เป็นเพียงแค่การนำเสนอข้อมูล หรือบ่งบอกการมีตัวตนของบริษัท/กิจการ แต่ใช้ Social Media ดังเช่น เฟสบุค (Facebook) หรืออินสตาแกรม (Instagram) ในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย

Social Signals คือการที่ Social Media ของแบรนด์หรือกิจการ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง หรือมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ให้บริการรับทำ SEO หรือรับโปรโมทเว็บไซต์แล้ว การบริหารจัดการ Social Signals ก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Strategy

กลยุทธ์ (Strategy) ในการไต่อันดับของเว็บไซต์ จะเริ่มทำหลังจากที่ได้ทำการวิเคราะห์การแข่งขัน (Competitive Analysis / First Page Analysis) เมื่อทีมงาน Two Bears Marketing - Bangkok SEO สามารถมองเห็นภาพรวมของการแข่งขันเพื่อทำอันดับบนกูเกิ้ลของธุรกิจนี้แล้ว โดยเราจะกำหนดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในแต่ละช่วงกรอบระยะเวลา ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นที่จำเป็นต่อการโปรโมทเว็บไซต์​ (SEO) วางแผนการไต่อันดับของเว็บไซต์ในแต่ละคำศัพท์ (Keywords) เตรียมจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น (Resource Management) ฯลฯ

การวางกลยุทธ์ที่ดีจะทำให้เว็บไซต์ของคุณสามารถขึ้นไปอยู่ Google Page 1 หรืออันดับต้นๆได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งกลยุทย์จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากการแข่งขันกันทำอันดับที่รุนแรงขึ้นของคู่แข่ง และการอัพเดต Algorithm ของ Google SERP

ตัวอย่างเมื่อทำ Google SEO

อันดับ 2bearsmarketing seo agency bangkok