Singapore SEO Services & Agency

digital marekting and seo agency in singapore

Two Bears Marketing - Singapore SEO Agency & Services

Two Bears Marketing?

Two Bears Marketing (2BearsMarketing.com)  is a professional Digital Marketing and SEO Agency offering services in several countries in Asia. Our well-recognized signature service is Google Search Engine Optimization, such as the key phase 'Singapore SEO' or 'Bangkok SEO'

Our digital marketing and seo services also include:

  • Video Marketing & SEO - We assist you in pushing your YouTube video clips to high position in YouTube Search Engine
  • Google Map Marketing (Google’s Local Snack Pack) - we bring in leads and traffic to your company/store website or through telephone once the potential customers are searching in Google

ในปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตถือเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของหลายๆคน ผู้ซื้อจึงใช้การค้นหาสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือใช้เว็บไซต์ Search Engine โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google ในการค้นหาสินค้าหรือบริการที่ตนเองต้องการมากขึ้น (จากข้อมูลในปี 2015 ประมาณ 98-99% ของผู้ใช้อินเตอร์เนตชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพฯ (Singapaore) ใช้ Google.com.sg เป็นเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) หลักในการค้นหาสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ และมีแนวโน้มการใช้กูเกิ้ลในการค้นหาสิ่งที่ต้องการมากยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคน

เนื่องจากกูเกิ้ล (Google.com.sg) ถือเป็นช่องทางเสิร์ชเอนจินหลักที่คนกรุงเทพฯหรือคนไทยในหลายๆจังหวัดใช้ในการค้นหาสิ่งที่ต้องการ ดังนั้น จำนวนผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการที่ต้องการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางในการหาลูกค้าคนไทยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น SEO Services จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในวิธีการโปรโมทเว็บไซต์ เพราะการที่เว็บไซต์ของคุณติดอันดับต้นๆหรืออยู่หน้าแรกในการค้นหาบนกูเกิ้ล (Google) จะทำให้ลูกค้ามีโอกาสค้นหาเว็บไซต์ของคุณเจอมากกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ในอันดับท้ายๆ

เมื่อมีลูกค้ารู้จักเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น ก็จะทำให้ธุรกิจของคุณมียอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การทำ SEO อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใช้คำศัพท์ (keywords) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ตรงกับคำที่ผู้ซื้อในกรุงเทพฯหรือแต่ละพื้นที่ใช้ในการค้นหา การโปรโมทเว็บไซต์ ซึ่งการทำ SEO ถือเป็นการลงทุนด้านการตลาดที่มีค่าใช้น้อยแต่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อเทียบกับการตลาดหรือการโฆษณาประเภทอื่นๆ อาทิเช่น การโฆษณาโดยใช้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ การโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันหรือรายสัปดาห์ การโฆษณาลงนิตยสารต่างๆ การออกบูธตามนิทรรศการ เป็นต้น

Why should you hire us as a SEO Singapore Company?

การให้บริการโปรโมทเว็บไซต์ รับจ้างทำ SEO Bangkok โดยผู้ให้บริการ Search Engine Optimization ที่เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ (SG) เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการได้ เนื่องจากผู้ให้บริการในกรุงเทพฯ (SEO Company Singapore) จะสามารถเข้าใจถึงการทำธุรกิจของคุณได้ดี และสื่อสารกับทีมงานของคุณได้ง่าย ทั้งในแง่กลุ่มลูกเค้าเป้าหมาย พฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายคนไทย วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของคนไทย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดในแต่ละภาค ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อได้เปรียบคู่แข่งทางธุรกิจของคุณ

SEO is วิธีการโปรโมทเว็บไซด์โดยใช้กลยุทธ์ รูปแบบ และเทคนิคต่างๆ เพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณขึ้นไปติดหน้าแรกหรืออันดับที่ดีทีสุดบนเสิร์ชเอนจิน (Search Engine) เมื่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทำการค้นหาสินค้าหรือบริการผ่าน Search Engine Platform ต่างๆ ซึ่งหลักๆแล้วจะประกอบด้วย Google, Yahoo, Bing โดยหัวใจหลักของการทำ Search Engine Optimization ของทีมงาน Two Bears Marketing ถูกคิดค้นขึ้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (SEO Experts) ที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา และทีมงาน Two Bears Marketing ได้ผ่านการฝึกฝน เรียนรู้ ทดสอบจนกระทั่งได้ผลลัพท์ที่ดี และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทำอันดับ Google สำหรับเว็บไซต์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต ฯลฯ โดยมุ้งเน้นไปที่การทำ Google Ranking แบบมืออาชีพ ที่ต้องใช้การวิเคราะห์เว็บไซต์ของลูกค้า และเว็บไซต์คู่แข่งที่ติดอันดับบน Google.com.sg การวางกลยุทธ์ในการทำอันดับ ที่เน้นความแน่นอนและถูกวิธี ปลอดภัย เพื่อให้เว็บไซต์ของลูกค้าติดอันดับในหน้าแรกหรืออันดับต้นๆได้ยาวนาน และที่สำคัญ ไม่โดนแบนจากกูเกิ้ล

ทีมงาน Two Bears Marketing มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการรับทำ SEO สำหรับลูกค้าในกรุงเทพฯ (SEO Singapore) และจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ทั้ง Google SEO และ YouTube SEO ด้วยประสบการณ์และวิธีการทำงานแบบมืออาชีพด้านการทำ Search Engine Optimization in Bangkok ของทีมงานของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่า เว็บไซต์ของคุณจะติดอันดับในหน้า 1 ของผลการค้นหาบน Google.com.sg ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่คนไทยใช้ในการค้นหาสินค้าและบริการ และวีดีโอของคุณจะติดหน้าแรกหรืออันดับต้นๆบน YouTube ได้อย่างยั่งยืนยาวนาน ซึ่งหมายถึง Natural Search Engine Traffic ที่เพิ่มขึ้น หรือจำนวนลูกค้าที่เข้ามาหาคุณโดยการค้นหาเว็บไซต์ของคุณเจอผ่าน Google และ YouTube

OUR HIGHLIGHTED SERVICES

Rank 1st Page in Google.com.sg

Do you want your website to rank in Page 1 in Google? We can help you achieve your goal by our seo expert team. We are using a safe and sustainable method you will feel comfortable with our services. อันดับต้นๆของ Google ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย นั่นหมายถึง จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น แบรนด์คุณดูน่าเชื่อถือขึ้น และยอดขายกับผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น

YouTube Marketing in Singapore

Do you have a YouTube video yet? YouTube is at the moment #1 in Search Engine behind Google, and popularity of YouTube will be increasing even more in future. เนื่องจากความนิยมของการดูสื่อวีดีโอออนไลน์ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การตลาดบน YouTube จึงเป็นช่องทางใหม่ที่มีประสิทธิภาพในทำการตลาดออนไลน์ การโปรโมทธุรกิจของคุณผ่านวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว จะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าและบริการของคุณได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Google Map Marketing Services Singapore

You cannot ignore Google Map! The matter what services and products you are selling, you must show up in Google Map. It is even more important if you have a physical store. Google will help display your location and contact number of your business to the customers.

TESTIMONIALS

Malaysia SEO expert
Surech Kay
Malaysia SEO Expert / Zen DigiMedia

Surech Kay

Ken knows how to rank your website with the right keywords. He can push your business to a breakout growth. He has my highest recommendation!

Colorado Seach Engine Optimization Expert
Nathan J. Scheer
Colorado SEO Expert / Honorable SEO

Honor, Trust, and Loyalty

I’ve been apart of several SEO partnerships over the last 7 years and I can say without a doubt in mind that Ken from Two Bears Marketing is absolutely astounding in several different ways that put him at the top of a very long list of internet marketers I've worked with throughout the years. 1st: he's performed at extravagant levels of honor, trust, and loyalty. 2nd: his inextinguishable focus to learning and keeping up with the newest SEO tactics is exactly what a partner or a client would want on their sides in this ever changing digital age, and with that, I can honestly, wholeheartedly and easily endorse this recommendation for Two Bears Marketing.

search engine optimization la ca usa
Sergio Chavez
Los Angeles SEO Expert / EclatSEO

Sergio Chavez

Ken is miles above the rest when it comes to SEO, growing businesses, and customer satisfaction. He helped me out tremendously on a few occasions on different projects that got the results I was looking for. Ken's expertise in SEO blew me away and I would have no problem in recommending him for your business. If you want your company on Page 1 of Google, Ken is the answer.

SIGN UP FOR FREE SEO & MARKETING TIPS AND TRAINING

How can we help you?

result-knowbring in traffic to your business in sg

อินเตอร์เนตคือช่องทางใหม่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆจะเป็นสิ่งที่แสดงภาพลักษณ์หรือตัวตนของธุรกิจคุณให้กับลูกค้า การที่เว็บไซต์ของคุณปรากฏอยู่บน Google หน้า 1 เมื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทำการค้นหา และทำการคลิกเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณ นั่นหมายถึง "Traffic" ที่นำคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มารู้จักแบรนด์หรือธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น ซึ่งนำไปสู่จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ผลประกอบการที่ดีขึ้น และการเติบโตของธุรกิจคุณที่มากยิ่งขึ้น

handinhand-icon partnership

ทีมงาน Two Bears Marketing ใส่ใจกับลูกค้าของเรา เราช่วยลูกค้าตั้งแต่เรื่องการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Targeted Customers) การวิเคราะห์คำศัพท์หรือคีย์เวิร์ด (Keywords) ที่กลุ่มเป้าหมายใช้ในการค้นหา เรามีนโยบายการทำงานในลักษณะเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในระยะยาว (Business Partner) ซึ่งทีมงานของเราจะให้คำแนะนำในสิ่งที่จำเป็นแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งลูกค้าควรจะต้องได้ผลลัพท์ที่คุ้มค่ากับการลงทุนในด้านโปรโมทเว็บไซต์ (SEO) และการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

sustainable-iconprofessional sg seo services by experts

ทีมงานของเราใช้วิธีการที่เรียกว่า Two Bears Marketing's Search Engine Optimization Methodology หรือเรียกย่อๆว่า "TBM SEO" ซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกคิดค้นโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน Search Engine Optimization (SEO Experts) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการทำ SEO ในประเทศไทย ซึ่งวิธีการโปรโมทเว็บไซต์นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลลัพธ์จริง เว็บไซต์ของคุณจะขึ้นไปอยู่ในอันดับบนๆของ Google อย่างถูกวิธีและยั่งยืนซึ่งต่างจากวิธีการทำสแปม ที่มีความเสี่ยงให้เว็บไซต์ถูกลบออกจากสาระบบของ Google อย่างถาวร หรือที่เรียกว่า De-indexing

result-iconfocus on the result

ด้วการทำงานของทีมงานมืออาชีพของเรา คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อใช้บริการแล้วจะได้ผลลัพท์ตามที่คุณคาดหวัง ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ดังเช่น 
- บริการ Google 1st Page เว็บไซต์ของคุณจะแสดงผลอยู่บนหน้าแรกของ Google ด้วยการค้นหาจากคีย์เวิร์ดที่เหมาะสมผ่านทาง Google Search
- บริการ Youtube Marketing วีดีโอของคุณจะแสดงผลอยู่ภายในหน้าแรกของ YouTube ด้วยการค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ 
- บริการ Google Map Marketing ร้านค้าหรือกิจการของคุณจะแสดงผลอยู่บน Top 3 ของ Google Map (มีเพียง 3 ธุรกิจที่จะแสดงผลเท่านั้น)

Want to rank high in Google?