Category: การขาย

Category: การขาย

Customer Validation คือ อะไร?
June 2, 2020 การขาย Ken Sitti

Customer Validation (การประเมินลูกค้าเบื้องต้น) สวัสดีครับ หลายๆคนอาจเคยทำการค้าขายหรือทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งได้มีโอกาสได้พูดคุยกับลูกค้าหลากหลายประเภท แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ควรเรียนรู้ไว้คือ การประเมินลูกค้าเบื้องต้น (Customer Validation) Customer Validation หรือการประเมินลูกค้าเบื้องต้น เป็นคัดเลือกว่าคนที่ติดต่อเรามาคนไหน (Leads) มีคุณสมบัติที่จะเป็นลูกค้าของเรา หรือที่เรียกในภาษาการตลาดว่า Qualified Leads และคนไหนที่ไม่เข้าข่ายที่เป็นลูกค้าของเรา ในขั้นตอนการประเมินลูกค้าจะรวมไปถึงการจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าว่าควรจะให้ความสำคัญกับลูกค้าคนไหนก่อน (Prioritization) โดยบริษัทที่ต้องการทำให้เป็นระบบอาจมีการจัดทำกระบวนการประเมินลูกค้า (Customer Validation Process) หรือถ้าอยากทำแบบง่ายๆ ก็สามารถเตรียมชุดคำถามที่ใช้สอบถามผู้ที่ติดต่อสอบถามเข้ามา (Questions) ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากในการทำธุรกิจ รวมถึงการทำธุรกิจออนไลน์ด้วย ทำไมเราต้องทำการประเมินลูกค้า? ข้อดีของการประเมินลูกค้า คือ เพื่อประหยัดเวลาไม่ให้สูญเสียเวลาทั้งหมดไปกับลูกค้าที่ไม่ได้ต้องการซื้อสินค้าเราจริงๆ หรือลูกค้าที่มาเพื่อสอบถามข้อมูลเล่นๆและไม่ได้สนใจสินค้าของเราจริงๆ โดยเราจะทำการคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพ (Potential Customers) และจัดสรรเวลาสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะซื้อสินค้าหรือบริการของเรา ซึ่งการประหยัดเวลาจะสามารถทำให้เรามีเวลาเหลือในการไปพัฒนาด้านอื่นๆต่อไปได้ เช่น นำเวลาไปพัฒนาสินค้า/บริการ ทำการตลาดเพิ่มเติม การพัฒนาตัวเอง หรือเพิ่มยอดขายกับลูกค้าที่สนใจ (Upsell or Cross Sell) ตัวอย่างหัวข้อในการประเมิน ในเบื้องต้น ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าที่คุยกับเราอยู่เป็นลูกค้าของเราจริงๆหรือไม่ โดยการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวลูกค้าหรือคำถามหลักๆ เช่น ถ้าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการรับสร้างสระว่ายน้ำ เราควรรู้ว่าบ้านของลูกค้าของเรานั้นสร้างถึงขั้นตอนไหนแล้ว บ้านตั้งอยู่ในจังหวัดหรืออำเภออะไร มีพื้นที่เพียงพอที่จะทำสระว่ายน้ำหรือไม่ ลูกค้ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ เป็นต้น หรืออีกตัวอย่าง สำหรับบริษัท

Details