Tag: Google Webmaster Tools

Tag: Google Webmaster Tools

Google Webmaster Tools
Image September 23, 2016 Online Marketing & SEO Training admin

Google Webmaster Tools คืออะไร? Google Webmaster Tools หรือที่ตัวย่อสั้นๆว่า GWT เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่ Google ได้จัดทำไว้ให้กับเจ้าของหรือผู้ดูแลเว็บไซด์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์ของตน เช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมในแต่ละวัน คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ใช้ Google นิยมใช้ในการค้นหา ความผิดปรกติของเว็บไซด์ เป็นต้น ซึ่งผู้ดูแลจัดการเว็บไซด์สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงเว็บไซด์ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สำหรับนักโปรโมทเว็บไซด์ (Search Engine Optimization หรือ SEO) เครื่องมือ GWT ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์เว็บไซด์ของลูกค้าที่ตนดูแล เพื่อนำไปใช้ในการโปรโมทเว็บไซด์ให้แสดงผลบนลำดับต้นๆของ Google Search Engine ได้ Google Webmaster Tools มีเครื่องมืออะไรที่น่าสนใจบ้าง ลองมาดูกันครับ Site Dashboard หน้า Dashboard เป็นหน้ารวมของการแสดงผลใน Google Webmaster Tools ณ สถานะปัจจุบัน (Current Status) โดยประกอบด้วย Crawl
Details