Tag: googleads

Tag: googleads

การทำให้เพจติดหน้าแรก Google
Image June 5, 2019 Online Marketing & SEO Training admin

Search Engine Traffic Search Engine Traffic คือ ทราฟฟิกที่ได้จาก Search Engines ต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นจะแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ Paid Traffic คือ ทราฟฟิกที่เกิดขึ้นมาโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น Adwords หรือ Google Ads คือ การจ่ายเงินเพื่อให้เว็บไซต์ไปอยู่ที่หน้าแรกของ Google วิธีนี้จะเป็นการกำหนดคำที่เราต้องการ และกำหนดว่าเราพร้อมจ่ายที่ราคาเท่าไหร่ต่อ 1 คลิก ซึ่งถ้าหากมีผู้อื่นกำหนดคำเดียวกับเรา และจ่ายราคาที่สูงกว่าก็จะมาแทรกอันดับของเรา ซึ่งบริเวณโฆษณานี้ทาง Google จะมีได้ที่ 2-3 ตำแหน่งเท่านั้น หากเราต้องการติดอันดับ เราจำเป็นต้องจ่ายในราคาที่สูงขึ้น หรือจะเรียกว่า “การประมูล Keywords” ซึ่งในบางกรณีจำเป็นต้องมี Budget ที่สูงสำหรับ Keywords ที่มีการแข่งขันสูง Organic Traffic / SEO การตลาด Google Map
Details