Tag: web design

Tag: web design

การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจการค้า ให้ติดอันดับบน Google
Image June 4, 2019 Online Marketing & SEO Training Ken Sitti

การจะทำให้เว็บไซต์ธุรกิจให้ติดอันดันบน Google ได้นั้น สามารถทำได้! การที่เว็บไซต์ธุรกิจหรือร้านค้าของเราติดอันดับการค้นหาบน Google นั้น จะทำให้เราได้ลูกค้าจากการค้นหาคำที่กลุ้มเป้าหมายของเราต้องการ ซึ่งในการจะทำให้เว็บเราติดหน้าหนึ่งหรืออับดับต้นๆบน Google นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปัจจัยที่เกี่ยวกับด้าน On-Page เบื้องต้นจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ ความเรียบง่าย เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ความสม่ำเสมอ ไม่สับสน การจัดการโครงสร้างเว็บ สร้างความโดดเด่น เอกลักษณ์ เช่น Logo เนื้อหาต้องครบ เช่น Detail Product ระบบ Navigation หรือ Menu ใช้งานง่าย Navigation ก็เหมือนการนำทางไปที่ต่างๆในเว็บไซต์ เน้นใช้งานง่าย สะดวก ไม่มีความสับสน คุณภาพของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีคุณภาพ สิ่งต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น กราฟิก ชนิดตัวอักษร รูปภาพ สีสันต่างๆที่นำมาใช้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสร้างจุดเด่นของเว็บขึ้นมา ความสะดวกในการใช้งาน เว็บไซต์ที่ดีต้องสร้างความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ต้องมีระบบการใช้งานที่ง่ายเข้าใจไม่ยาก สะดวกในการใช้ ความคงที่ของการออกแบบ คือการออกแบบเว็ปไซต์ให้มีความคงที่ในการออกแบบ อธิบายง่ายๆก็คือ Theme

Details