Category: การเขียนบทความ

Category: การเขียนบทความ

กลยุทธ์การเขียนบทความโดยคำนึงถึงหลัก SEO !!
April 23, 2020 Online Marketing & SEO Training,Search Engine Optimization (SEO),การเขียนบทความ Ken Sitti

การเขียนบทความโดยใช้หลัก SEO | By Ken Sitti บทความเป็นการถอดคำพูด (Transcribe) จาก Podcast ของ Ken Sitti สวัสดีครับ วันนี้ผมอยากจะมาอัพเดทนิดหน่อยก่อนจะเข้าเรื่องกันนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ต มาทำงานให้กับลูกค้าเกี่ยวกับ SEO และ Digital Marketing  ต้องขอโทษสำหรับคนที่ติดตามอ่านบนความของผม และคนที่ฟังผ่าน Podcasts ด้วยครับ ก็ช่วงนี้ผมยุ่งนิดนึงเลยไม่ได้อัพเดทบ่อยนัก ตอนแรกทางผมมีแผนจะไปอเมริกาเพื่อไปเรียนรู้เพิ่มเติมด้าน SEO เพื่อนำมาใช้สำหรับ Two Bears Marketing – Digital Marketing & SEO Agency ของเรา แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงไม่ได้ไป ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปแต่ผมก็ยังศึกษาเกี่ยวกับ SEO กับ Digital marketing อยู่เรื่อย ๆ ทางออนไลน์ เดี๋ยวยังไงจะหาเวลามาอัพเดทบ่อยขึ้นนะครับ เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ เนื่องจากช่วงนี้ผมได้เจอลูกค้าหลายคนเหมือนกัน ก็เลยอาจจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเขียน Content

Details
Comfort zone คืออะไร จะหลุดจากคอมฟอร์ทโซนได้ยังไง
Image March 11, 2020 Search Engine Optimization (SEO),การเขียนบทความ Ken Sitti

Comfort zone คืออะไร? ใครหลายๆคนมี Comfort zone ของตัวเองเป็นความสบายใจการทำอะไรบางอย่างแล้ว เรามีความสุขกับสิ่งนั้นที่ทำอยู่เป็นประจำไม่อยากออกจาก Comfort zone น้ี มันเป็นสิ่งท่ีดี แต่บางคร้ังเราก็ต้องหลุดจาก Comfort zone เพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆ วิธีออกจาก comfort zone (คอมฟอร์ทโซน) การท่ีเราจะหลุดออกจากคอมฟอร์ทโซนได้นั้น เราควรเปลี่ยนแปลงตัวเราเอง อาจเป็นการมองหามุมมองใหม่ๆ ซึ่งหลุดกรอบจากความคิดเดิมๆ เปลี่ยนแปลงอะไรท่ีมันยิ่งใหญ่ ดึงตัวเองออกมาจาก Comfort zone เพื่อไปให้ถึงจุดท่ี เราตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งบางคร้ังตัวเราคนเดียวไม่อาจหลุดจาก Comfort zone น้ีได้ เราอาจจะมองตัวเองแล้วไม่เห็น อาจจะต้องรับความช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ รับไอเดียมุมมองจากผู้อื่นและนำมาพัฒนา เปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้ดีข้ึน การหลุดจาก Comfort zone อาจเป็นอะไรท่ียากเพราะเราคุ้นชินกับสิ่งนั้นไปแล้ว แต่ถ้าหากเรามีมุมมองใหม่เพิ่มข้ึนมา มีความคิดที่แตกต่าง เราอาจจะได้ผลลัพท์ใหม่ท่ีดีข้ึนกว่า เดิม เรียบบทความโดย เด็กฝึกงาน Original Podcast: https://anchor.fm/ken-sitti

Details