Tag: เที่ยวโตเกียว

Tag: เที่ยวโตเกียว

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโตเกียว (Tokyo)
Image July 18, 2019 Tourism Ken Sitti

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Tokyo Japan มหานครโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (Japan) ทั้งยังเป็นจุดหมายหลักในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนานาชาติอีกด้วย โตเกียว ถือว่าเป็นเมืองที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้พบความหลากหลายทั้ง ธรรมชาติ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แหล่งช็อปปิ้งหลากหลายย่าน ที่นักท่องเที่ยวจะต้องติดใจและแวะเวียนกลับมาอีกครั้ง โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่คนที่มาญี่ปุ่นต้องนึกถึง โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) นั้นได้ต้นแบบในการสร้างมาจากหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศส เปิดให้นักท่องเที่ยวให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนได้แบบ 360 องศา สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองโตเกียวได้รอบด้าน และหากวันไหนฟ้าโปร่งจะเห็นภูเขาไฟฟูจิ (Fuji-san) ได้อีกด้วย สวนอุเอโนะ (Ueno Park) สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ ที่นี่เป็นเหมือนปอดของ Tokyo (โตเกียว) ซึ่งภายในสวนมีวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ที่ให้ความร่มรื่นทำให้เป็นสถานที่ที่คนโตเกียวนิยมมาพักผ่อนย่อนใจ แต่จะพีคมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่ต้นไม้ดอกไม้จะเริ่มผลิดอก ผลิใบออกมา ผู้คนจะให้ความสนใจในการชมดอกซากุระที่มีเรียงรายทอดยาวไปตลอดทั้งสองฝั่งทางเดินภายในสวน โดยซากุระจะเริ่มบานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ทำให้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมเทศกาลชมดอกซารุกะ ผู้คนที่มาจะได้ทั้งชมดอกซากุระและจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย วัดเซ็นโซจิ (Sensoji

Details