สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโตเกียว (Tokyo)

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโตเกียว (Tokyo)
July 18, 2019 No Comments Tourism Ken Sitti

โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น Tokyo Japan

มหานครโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (Japan) ทั้งยังเป็นจุดหมายหลักในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวนานาชาติอีกด้วย โตเกียว ถือว่าเป็นเมืองที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้พบความหลากหลายทั้ง ธรรมชาติ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ แหล่งช็อปปิ้งหลากหลายย่าน ที่นักท่องเที่ยวจะต้องติดใจและแวะเวียนกลับมาอีกครั้ง

fuji mountain tokyo japan

ทะเลสาบคาวากุจิโกะ

โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)

สถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่คนที่มาญี่ปุ่นต้องนึกถึง โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower) นั้นได้ต้นแบบในการสร้างมาจากหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศส เปิดให้นักท่องเที่ยวให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนได้แบบ 360 องศา สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองโตเกียวได้รอบด้าน และหากวันไหนฟ้าโปร่งจะเห็นภูเขาไฟฟูจิ (Fuji-san) ได้อีกด้วย

tokyotower
โตเกียวทาวเวอร์

สวนอุเอโนะ (Ueno Park)

สวนอุเอโนะ (Ueno Park) เป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ ที่นี่เป็นเหมือนปอดของ Tokyo (โตเกียว) ซึ่งภายในสวนมีวัด ศาลเจ้า ทะเลสาบ และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมาย ที่ให้ความร่มรื่นทำให้เป็นสถานที่ที่คนโตเกียวนิยมมาพักผ่อนย่อนใจ แต่จะพีคมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่ต้นไม้ดอกไม้จะเริ่มผลิดอก ผลิใบออกมา ผู้คนจะให้ความสนใจในการชมดอกซากุระที่มีเรียงรายทอดยาวไปตลอดทั้งสองฝั่งทางเดินภายในสวน โดยซากุระจะเริ่มบานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ทำให้ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมเทศกาลชมดอกซารุกะ ผู้คนที่มาจะได้ทั้งชมดอกซากุระและจะได้สัมผัสถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วย

วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple)

วัดเซ็นโซจิ (Sensoji Temple) หรือ วัดโคมแดงที่ชาวไทยรู้จักกัน เป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ของญี่ปุ่น หลายคนที่ไปเที่ยวโตเกียวส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวที่นี่ เนื่องจากโคมแดงที่มีความโดดเด่น วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จเมื่อประมาณปี ค.ศ. 645 มีการสร้างวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม เนื่องจากตำนานของสองพี่น้องคู่หนึ่งที่นั่งเรือออกไปหาปลา ณ แม่น้ำสุมิดะ (Sumida River) พวกเขาตกปลาไม่ได้แต่กลับตกรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมได้ แม้ว่าพวกเขาจะพยายามทิ้งรูปปั้นกลับลงสู่แม่น้ำเท่าไหร่ก็ตาม รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมก็จะกลับมาหาพวกเขาอยู่เสมอ

โคมแดงหน้าประตูทางเข้าวัด บนตัวโคมจะมีตัวอักษรเขียนเป็นตัวอักษรคันจิว่า Kaminari-Mon ซึ่งแปลว่า ประตูสายฟ้า หน้าประตูทางเข้าวัด ทุกคนที่มาเที่ยวที่นี่นิยมไปถ่ายรูปกับโคมแดง  ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ในการมาที่นี่แล้ว

Tags
About The Author
Ken Sitti รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Strategy) เชี่ยวชาญด้าน Search Engine Optimization (SEO), YouTube SEO, Google Map Marketing (Google My Business) สามารถให้คำแนะนำด้านการตลาดออนไลน์ประเภทอื่นๆ เช่น Google AdWords

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *