การสร้าง New Business Model คืออะไร?

การสร้าง New Business Model คืออะไร?
October 25, 2020 No Comments Online Marketing & SEO Training,Testimonials,YouTube Marketing & SEO admin

Business Model คืออะไร

วิธีการทำธุรกิจและทำยังไงธุรกิจของเราถึงจะมีรายได้เพราะทุกวันนี้ไม่มีธุรกิจไหนที่สามารถคงอยู่ไปได้ตลอดเนื่องจากโลกเรานั้นเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว เมื่อมีธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเข้ามาทำให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตามไปด้วยเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้

คุณโก้ผู้ได้รับเชิญในการบรรยาย New Business Model
ผู้บรรยาย คุณโก้ – ผู้เชี่ยวชาญด้าน New Business Development

คุณโก้ได้กล่าวไว้ว่า New Business Model สามารถนำมาปรับใช้กับโลกในปัจจุบันได้มากมายหลายทางเลือก เพราะยุค Covid-19 ที่ผ่านมานั้นทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน และรวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเองก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้นธุรกิจเราจึงต้องกลับตัวตาม เพื่อรับมือกับสิ่งที่เรียกว่า Digital Disruption ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกเราอยู่ทุกวันนี้

Digital Disruption ผลกระทบ
การปรับตัวให้อยู่รอด เพื่อผ่านพ้นกระแส Digital Disruption

Digital Disruption ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

คำว่า Digital Disruption ได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบันไปจากเดิมเป็นอย่างมากในช่วงยุคโควิด เมื่อมีโรคโควิดเข้ามาแทรกแซงในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆธุรกิจต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างสิ้นเชิง การทำ Digital Marketing เองก็เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Work from home และตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างร้านอาหาร ซึ่งหลังจากที่มีโรคโควิดเข้ามาในสังคมทำให้ร้านอาหารขาดแคลนรายได้ จึงต้องปรับตัวโดยการเพิ่มยอดขายในช่องทางอื่นๆอย่างเช่น การทำธุรกิจ Food Delivery ในไทย

ธุรกิจ Food Delivery

ทุกวันนี้โลกเรานั้นเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วและโรคโควิดเองก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบจากโรคโควิดทำให้ธุรกิจ Food Delivery ในไทยกลายเป็นธุรกิจหลักและเป็นธุรกิจที่มีรายได้ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็น GrabFood, Foodpanda หรือ Getfood ส่วนร้านที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้บางร้านเองก็ต้องปิดตัวลง ซึ่งการที่ร้านหรือธุรกิจถูกปิดตัวลงนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าขายไม่ได้แต่อย่างใด แต่โรคโควิดที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจนั้นทำให้เศรษฐกิจเริ่มย่ำแย่ลง และส่งผลให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับธุรกิจที่ยังไม่ได้ปรับตัวตาม

การเกิดเหตุการณ์อย่างโรคโควิดขึ้นธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็ต้องตายลง !!

ซึ่งในปัจจุบันเองก็มีข่าวแจ้งการปิดกิจการของร้านอาหารแต่ละร้านอยู่มากมาย แต่บางร้านที่สามารถปรับตัวได้จะมีบริการอื่นๆเพิ่มเข้ามาเช่น Food Delivery และบางทีก็มีการทำ Cloud Kitchen ที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านแต่จะมีแค่ครัวและทำอาหารส่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งการที่ธุรกิจของเราจะสามารถอยู่รอดในอนาคตได้มีหลักๆ 2 อย่างคือการเปลี่ยน Business Model และการหาธุรกิจใหม่สำหรับเรา

การสร้าง Mindset
Mindset ในการทำธุรกิจ

การสร้าง Mindset ที่ดีในการทำธุรกิจใหม่

ความยากลำบากของธุรกิจใหม่คือองกรค์หรือคนที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นจะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้านนั้นโดยตรง เมื่อไม่มีประสบการณ์และไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่าจะทำไปทำไม และใช่หน้าที่เราหรือไม่ Mindset จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยผลักดันเพื่อให้สามารถเกิดธุรกิจใหม่ๆได้

การอธิบายเทคนิคเพิ่มเติมต่างๆในการ์ด ว่าสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจเราเองยังไงได้บ้าง
New Business Card ประกอบไปด้วย
– Add-on
– Ads.
– Affiliation
– Auction
– Freemium
– Subsctiption
– Etc.

ซึ่งในวิดีโอดังกล่าวก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับ New Business Card เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวธุรกิจตามเนื้อหาที่อยู่ในการ์ดดังกล่าว โดยเทคนิคแต่ละอย่างเองก็มีธุรกิจบางธุรกิจนำไปปรับใช้กับกับธุรกิจของตนเอง เพื่อพัฒนา Business Model ให้ตามทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น New Business Model จะไม่เกิดหากเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจตามปัจจุบันที่เป็นอยู่ในตอนนี้

Testimonial กล่าวขอบคุณ คุณโก้

การทำ Testimonial

ช่วงท้ายของวิดีโอจะมีการทำ Testimonial https://www.2bearsmarketing.com/testimonials-marketing/ ให้คุณโก้ ซึ่งจะเป็นการกล่าวขอบคุณคุณโก้สำหรับการจัดคอร์สสอนเรื่อง New Business Model โดยทางทีมงานทุกคนได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆนำกลับไปปรับใช้กับธุรกิจได้ รวมไปถึงช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Ken Sitti
Entrepreneur, Digital Marketer, and SEO
https://www.2bearsmarketing.com/ken-sitti

บทความโดย Admin Mawin – Video Editor and Content Writting in 2BearsMarketing

Tags
About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *