การสร้าง New Business Model คืออะไร?

การสร้าง New Business Model คืออะไร?
October 25, 2020 No Comments Online Marketing & SEO Training,Testimonials,YouTube Marketing & SEO Ken Sitti

Business Model คืออะไร

วิธีการทำธุรกิจและทำยังไงธุรกิจของเราถึงจะมีรายได้เพราะทุกวันนี้ไม่มีธุรกิจไหนที่สามารถคงอยู่ไปได้ตลอดเนื่องจากโลกเรานั้นเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว เมื่อมีธุรกิจใหม่ๆเพิ่มเข้ามาทำให้พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนก็เริ่มเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้นธุรกิจจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองตามไปด้วยเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้

คุณโก้ผู้ได้รับเชิญในการบรรยาย New Business Model
ผู้บรรยาย คุณโก้ – ผู้เชี่ยวชาญด้าน New Business Development

คุณโก้ได้กล่าวไว้ว่า New Business Model สามารถนำมาปรับใช้กับโลกในปัจจุบันได้มากมายหลายทางเลือก เพราะยุค Covid-19 ที่ผ่านมานั้นทำให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยน การใช้ชีวิตเปลี่ยน และรวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเองก็เปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดังนั้นธุรกิจเราจึงต้องกลับตัวตาม เพื่อรับมือกับสิ่งที่เรียกว่า Digital Disruption ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกเราอยู่ทุกวันนี้

Digital Disruption ผลกระทบ
การปรับตัวให้อยู่รอด เพื่อผ่านพ้นกระแส Digital Disruption

Digital Disruption ผลกระทบทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

คำว่า Digital Disruption ได้สร้างผลกระทบต่อธุรกิจและเปลี่ยนแปลงธุรกิจในปัจจุบันไปจากเดิมเป็นอย่างมากในช่วงยุคโควิด เมื่อมีโรคโควิดเข้ามาแทรกแซงในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายๆธุรกิจต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างสิ้นเชิง การทำ Digital Marketing เองก็เริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน โดยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ Work from home และตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างร้านอาหาร ซึ่งหลังจากที่มีโรคโควิดเข้ามาในสังคมทำให้ร้านอาหารขาดแคลนรายได้ จึงต้องปรับตัวโดยการเพิ่มยอดขายในช่องทางอื่นๆอย่างเช่น การทำธุรกิจ Food Delivery ในไทย

ธุรกิจ Food Delivery

ทุกวันนี้โลกเรานั้นเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วและโรคโควิดเองก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งผลกระทบจากโรคโควิดทำให้ธุรกิจ Food Delivery ในไทยกลายเป็นธุรกิจหลักและเป็นธุรกิจที่มีรายได้ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็น GrabFood, Foodpanda หรือ Getfood ส่วนร้านที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้บางร้านเองก็ต้องปิดตัวลง ซึ่งการที่ร้านหรือธุรกิจถูกปิดตัวลงนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าขายไม่ได้แต่อย่างใด แต่โรคโควิดที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงธุรกิจนั้นทำให้เศรษฐกิจเริ่มย่ำแย่ลง และส่งผลให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับธุรกิจที่ยังไม่ได้ปรับตัวตาม

การเกิดเหตุการณ์อย่างโรคโควิดขึ้นธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็ต้องตายลง !!

ซึ่งในปัจจุบันเองก็มีข่าวแจ้งการปิดกิจการของร้านอาหารแต่ละร้านอยู่มากมาย แต่บางร้านที่สามารถปรับตัวได้จะมีบริการอื่นๆเพิ่มเข้ามาเช่น Food Delivery และบางทีก็มีการทำ Cloud Kitchen ที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านแต่จะมีแค่ครัวและทำอาหารส่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งการที่ธุรกิจของเราจะสามารถอยู่รอดในอนาคตได้มีหลักๆ 2 อย่างคือการเปลี่ยน Business Model และการหาธุรกิจใหม่สำหรับเรา

การสร้าง Mindset
Mindset ในการทำธุรกิจ

การสร้าง Mindset ที่ดีในการทำธุรกิจใหม่

ความยากลำบากของธุรกิจใหม่คือองกรค์หรือคนที่เริ่มต้นธุรกิจใหม่นั้นจะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจด้านนั้นโดยตรง เมื่อไม่มีประสบการณ์และไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจดังกล่าว จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มักคิดว่าจะทำไปทำไม และใช่หน้าที่เราหรือไม่ Mindset จึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยผลักดันเพื่อให้สามารถเกิดธุรกิจใหม่ๆได้

การอธิบายเทคนิคเพิ่มเติมต่างๆในการ์ด ว่าสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจเราเองยังไงได้บ้าง
New Business Card ประกอบไปด้วย
– Add-on
– Ads.
– Affiliation
– Auction
– Freemium
– Subsctiption
– Etc.

ซึ่งในวิดีโอดังกล่าวก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับ New Business Card เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวธุรกิจตามเนื้อหาที่อยู่ในการ์ดดังกล่าว โดยเทคนิคแต่ละอย่างเองก็มีธุรกิจบางธุรกิจนำไปปรับใช้กับกับธุรกิจของตนเอง เพื่อพัฒนา Business Model ให้ตามทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น New Business Model จะไม่เกิดหากเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจตามปัจจุบันที่เป็นอยู่ในตอนนี้

Testimonial กล่าวขอบคุณ คุณโก้

การทำ Testimonial

ช่วงท้ายของวิดีโอจะมีการทำ Testimonial https://www.2bearsmarketing.com/testimonials-marketing/ ให้คุณโก้ ซึ่งจะเป็นการกล่าวขอบคุณคุณโก้สำหรับการจัดคอร์สสอนเรื่อง New Business Model โดยทางทีมงานทุกคนได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ๆนำกลับไปปรับใช้กับธุรกิจได้ รวมไปถึงช่วยส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Ken Sitti
Entrepreneur, Digital Marketer, and SEO
https://www.2bearsmarketing.com/ken-sitti

บทความโดย Admin Mawin – Video Editor and Content Writting in 2BearsMarketing

Tags
About The Author
Ken Sitti รับผิดชอบด้านการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Strategy) เชี่ยวชาญด้าน Search Engine Optimization (SEO), YouTube SEO, Google Map Marketing (Google My Business) สามารถให้คำแนะนำด้านการตลาดออนไลน์ประเภทอื่นๆ เช่น Google AdWords