Testimonials คืออะไร? สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?

Testimonials คืออะไร? สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?
May 22, 2019 No Comments Testimonials admin

Testimonials คืออะไร

Testimonials หมายถึง คำแนะนำที่แสดงถึงความพึงพอใจ รวมไปถึงการยืนยันถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ให้บริการ/จำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอก็ตาม โดย testimonials ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถใช้ testimonials โฆษณาให้กับลูกค้าอื่นๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้ในสิ่งที่คาดหวังจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เนื่องจากได้เห็นตัวอย่างจากผลตอบรับจากผู้ใช้งานจริงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร
ผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กร

ทำไมถึงต้องการ Testimonials

เพราะว่าในปัจจุบันข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและร้านสามารถหาผ่านทางโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ ราคา หน้าตาสถานที่ของร้านค้าและตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานผ่านการรีวิวจากบุคคลทั่วไปนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งสะดวกกว่าการไปสอบถามด้วยตนเอง นั่นทำให้ร้านค้าจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไม่ใช่เพียงแต่คุณภาพของสินค้าแต่ต้องคำนึงถึงในด้านการบริการเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และความพึงพอใจของลูกค้าด้วย ทางองค์กรจึงควรวางแผนกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ไว้ด้วย

ความเชื่อใจจากลูกค้านั้นสร้างยากแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากความเชื่อใจนั้นสูงมากไม่ว่าจะเป็นการแนะนำระหว่างลูกค้าด้วยกันทั้งการรีวิวลงสื่อ Social Media หรือการพูดกันแบบปากต่อปากก็เป็นการช่วยโฆษณาให้กับร้านค้าโดยไม่ต้องลงทุนด้วยตนเอง แล้วในปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กมีคู่แข่งเป็นจำนวนมากทั้งเจ้าเล็กอื่นๆและเจ้าใหญ่และกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เนื่องจากการแข่งขันสูงทำให้องค์กรต้องยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับมากกว่าการไปแข่งขันราคาที่จะเป็นผลเสียต่อตนเองและทั้งระบบ ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการนำ Digital Marketing มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ

72% ของลูกค้าเชื่อคำรีวิวบนอินเตอร์เน็ตพอๆกับคำพูดจากบุคคลจริงๆ
68% ของลูกค้าจะไปดูสื่อ Social ของผลิตภัณฑ์เพื่อดูคำรีวิว
90% ของลูกค้าบอกว่าคำรีวิวในแง่บวกจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าได่ง่ายขึ้น
72% ของลูกค้าเชื่อคำรีวิวบนอินเตอร์เน็ตพอๆกับคำพูดจากบุคคลจริงๆ
68% ของลูกค้าจะไปดูสื่อ Social ของผลิตภัณฑ์เพื่อดูคำรีวิว
90% ของลูกค้าบอกว่าคำรีวิวในแง่บวกจะช่วยให้พวกเขาตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น
ภาพจาก Bbarnraisersllc

ตัวอย่างของ Testimonials

Customer Testimonials

Customer Testimonials คือการได้รับคำแนะนำ คำชมเชย ประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าเป็นสื่อต่างๆออกมาไม่ว่าจะเป็นการรีวิวเป็นตัวอักษร บทความ รูปภาพ วีดีโอแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าและองค์กร ผลตอบรับของลูกค้านี้จะช่วยในการสร้างโฆษณารวมทั้งความน่าเชื่อถือซึ่งจะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น

Supplier / Stakeholder Testimonial แบ่งเป็น

ภายในองค์กร

อาจเป็นพนักงานที่มีความภาคภูมิใจแล้วจึงนำมาแบ่งปันประสบการณ์การมีส่วนร่วมกับองค์กร ซึ่งเมื่อนำไปเผยแพร่แล้วจะมีข้อดีคือจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องของการใส่ใจดูแลให้ความสำคัญกับบุคลากรและจะเป็นการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้มาเข้าร่วมการทำงานกับองค์กรเพิ่มมากขึ้น

ภายนอกองค์กร

เป็นบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรเช่น Outsource หรือบริษัทคู่ค้าที่ร่วมงานด้วยกันเช่นบริษัทขนส่ง บริษัทที่ร่วมลงทุนด้วยกันก็สามารถนำ Testimonials มาใช้งานร่วมกันได้ ทำให้เป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมให้กับบริษัทอื่นได้รับรู้และเห็นถึงความสามารถทางธุรกิจขององค์กรเพื่อให้มีโอกาสมาร่วมมือกันกับองค์กรอื่นได้

การร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
การร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและพันธมิตรทางธุรกิจจะช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ขั้นตอนการทำ Testimonials

ลูกค้าที่มีความไว้ใจในองค์กรจะทำการสร้างฐานลูกค้าเพิ่มเติมให้ไม่ว่าจะเป็นการรีวิว พูดปากต่อปากหรือการกลับมาใช้บริการซ้ำ ซึ่งเมื่อผ่านไปในระยะเวลาหนึ่งจะทำให้เกิด Testimonials ขึ้นมา ซึ่งทางองค์กรต้องการข้อมูลเหล่านี้ในการทำสื่อต่างๆจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้า เพิ่มความน่าเชื่อถือและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มยอดขายหรือผลกำไรให้กับองค์กรต่อไป

ซึ่งการทำ Testimonials ควรจะมีวิธีการทำดังต่อไปนี้

  1. กำหนดเวลาที่เหมาะสม ควรจะเว้นระยะเวลาซักพักก่อนสอบถามข้อมูลจากลูกค้าเพื่อให้เป็นระบบและไม่เป็นการกดดันลูกค้าจนเกินไป การติดต่อกลับไปก็ถือเป็นการแสดงความใส่ใจต่อลูกค้าและเป็นการแสดงความรับผิดชอบในการบริการเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
  2. เตรียมตัวล่วงหน้า   ควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะทำ Testimonials ในลักษณะใดไม่ว่าจะเป็นบทความหรือวีดีโอควรจะให้ลูกค้าเป็นคนเลือกแล้วแต่ความสะดวก แล้วต้องมีการบอกลูกค้าด้วยว่าเราต้องการข้อมูลในทิศทางใดเพื่อเป็นการจำกัดกรอบของข้อมูลที่เราต้องการเช่น ในหัวข้อของบทความหรือบทพูดในการสัมภาษณ์วีดีโอให้ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
  3. อย่าลืมขอบคุณหรือให้รางวัล   ข้อมูลที่ได้จากลูกค้านั้นมีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นการได้เรียนรู้ในมุมมองความคิดขององค์กรผ่านลูกค้าและการโฆษณา จึงควรมีคำขอบคุณหรือรางวัลในการเสียสละเวลาให้กับองค์กรอาจเป็นส่วนลดพิเศษในการใช้บริการครั้งหน้าหรือเป็นของใช้ที่เป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่ของตั้งโชว์เพื่อความสวยงาม
  4. ใช้งาน Testimonials  ควรนำข้อมูลที่ได้มาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำมาพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น การนำข้อมูลวิเคราะห์เพื่อเพิ่มยอดขายหรืออาจเป็นการเพิ่ม Testimonials ให้มากยิ่งขึ้นข้อได้ หรือบางครั้งอาจเรียกว่าการทำ Testimonials Marketing ตัวอย่าง เช่น การโพสต์ข้อมูลลง Social Media ในส่วนของประสบการณ์ของลูกค้าก็อาจมีลูกค้าคนอื่นเข้ามาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้องค์กรนำไปใช้ต่อได้เพราะว่าคนเรามักจะดึงดูดกับคนที่มีความชอบหรือประสบการณ์แบบเดียวกันเข้ามาและเมื่อกลุ่มลูกค้ามีจำนวนมากขึ้นทางเราก็สามารถจัดโปรโมชั่นให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้

ทำไมการรีวิวบนโลกออนไลน์ถึงสำคัญ
82% ของคนอเมริกันจะฟังคำแนะนำจากเพื่อน ครอบครัวในการตัดสินใจซื้อของ
98% ของลูกค้าจะอ่านรีวิวจากสื่อออนไลน์ เพิ่มขึ้นจาก 88% ในปี 2014
31% ของลูกค้าที่จะเลือกทำธุรกิจกับบริษัทที่ได้รับการรีวิวในแง่บวกเท่านั้น
ทำไมการรีวิวบนโลกออนไลน์ถึงสำคัญ
82% ของคนอเมริกันจะฟังคำแนะนำจากเพื่อน ครอบครัวในการตัดสินใจซื้อสินค้า
92% ของลูกค้าจะอ่านรีวิวจากสื่อออนไลน์ก่อน เพิ่มขึ้นจาก 88% ในปี 2014
31% ของลูกค้าที่จะเลือกทำธุรกิจกับบริษัทที่ได้รับการรีวิวในแง่บวกเท่านั้น
ภาพจาก Revlocal

ลูกค้าดูอะไรในช่องรีวิว
8% บอกว่าจะไม่ใช้บริการถ้าร้านไม่ได้รับรีวิว 5 ดาว
37% บอกว่าจะดูแค่ร้าน 4 ดาวขึ้นไป
42% บอกว่าจะไม่ใช้บริการถ้าร้านไม่ได้รับรีวิวอย่างน้อย 3 ดาว 
9% บอกว่าจะใช้บริการถึงแม้จะมีเพียง 2 ดาว
5%  บอกว่าจะใช้บริการถึงแม้จะมีเพียง 1 ดาว
ลูกค้าดูอะไรในช่องรีวิว
8% บอกว่าจะไม่ใช้บริการถ้าร้านไม่ได้รับรีวิว 5 ดาว
37% บอกว่าจะดูแค่ร้าน 4 ดาวขึ้นไป
42% บอกว่าจะไม่ใช้บริการถ้าร้านไม่ได้รับรีวิวอย่างน้อย 3 ดาว
9% บอกว่าจะใช้บริการถึงแม้จะมีเพียง 2 ดาว
5% บอกว่าจะใช้บริการถึงแม้จะมีเพียง 1 ดาว
ภาพจาก Revlocal

Who is 2BearsMarketing?

Two Bears Marketing is a professional Digital Marketing & SEO Agency in Bangkok (head office), Thailand. Our service areas also cover Singapore and Tokyo. Our Agency team is specialized in the areas of Search Engine Optimization (SEO), YouTube Marketing & SEO, Google Map Marketing, Google Ads, Facebook Marketing, and Social Media Management.

สำหรับใครที่สนใจรับฟังความรู้เพิ่มเติมเรื่องการตลาดออนไลน์ สามารถรับฟังช่องทางเสียงผ่านทาง Podcast เช่น

Tags
About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *