blog

Latest Posts

วีดีโออนิเมชั่น (Animated Video) เพื่อการตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) ดีต่อธุรกิจอย่างไร
June 27, 2019 Online Marketing & SEO Training,Search Engine Optimization (SEO),YouTube Marketing & SEO Ken Sitti

การตัดต่อวีดีโออนิเมชั่นกับการทำ Digital Marketing การทำวิดีโออนิเมชั่น (animated video) เป็นการนำเอาภาพนิ่งมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว ทำให้มีเรื่องราวเกิดขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการลงทุนของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถนำวีดีโออนิเมชั่นมาใช้สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อสร้างแบรนด์ อธิบายเกี่ยวกับแบรนด์ หรืออธิบายประโยชน์และวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ประโยชน์ของการทำวิดีโออนิเมชั่นในเชิงธุรกิจ ในเบื้องต้นแล้ว การทำวีดีโออนิเมชั่นจะทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการแสดงคุณสมบัติและศักยภาพของแบรนด์ การใช้คลิปวิดีโออนิเมชั่น (Animated Video) ในการแสดงวิธีการใช้งาน การแสดงคุณสมบัติ การบอกข้อห้าม ข้อควรระวัง จากการอัพโหลดวิดีโอที่ผ่านๆมา โดยการใช้วิดีโอมาเป็นส่วนประกอบเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจถึงตัวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นที่สุดของผลิตภัณฑ์ ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี ซึ่งข้อดีเหล่านี้ทำให้เห็นภาพว่าการทำวิดีโออนิเมชั่นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ในตัวอย่างด้านล่าง ทีมงาน Two Beas Marketing – Digital Marketing ได้จัดทำวีดีโออนิเมชั่นสำหรับแนะนำถึงประโยชน์ของการทำ Google Map Marketing & SEO เพื่อให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการนี้ ตัวอย่างถัดเป็นการทำวีดีโอในรูปแบบอนิเมชั่นสำหรับอธิบายเรื่อง Search Engine Optimization หรือ SEO เพื่อธุรกิจ ซึ่งทำให้เจ้าของกิจการสามารถเห็นภาพของการทำ

Details
การทำให้เพจติดหน้าแรก Google
Image June 5, 2019 Online Marketing & SEO Training Ken Sitti

Search Engine Traffic Search Engine Traffic คือ ทราฟฟิกที่ได้จาก Search Engines ต่างๆ ซึ่งในเบื้องต้นจะแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ Paid Traffic คือ ทราฟฟิกที่เกิดขึ้นมาโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น Adwords หรือ Google Ads คือ การจ่ายเงินเพื่อให้เว็บไซต์ไปอยู่ที่หน้าแรกของ Google วิธีนี้จะเป็นการกำหนดคำที่เราต้องการ และกำหนดว่าเราพร้อมจ่ายที่ราคาเท่าไหร่ต่อ 1 คลิก ซึ่งถ้าหากมีผู้อื่นกำหนดคำเดียวกับเรา และจ่ายราคาที่สูงกว่าก็จะมาแทรกอันดับของเรา ซึ่งบริเวณโฆษณานี้ทาง Google จะมีได้ที่ 2-3 ตำแหน่งเท่านั้น หากเราต้องการติดอันดับ เราจำเป็นต้องจ่ายในราคาที่สูงขึ้น หรือจะเรียกว่า “การประมูล Keywords” ซึ่งในบางกรณีจำเป็นต้องมี Budget ที่สูงสำหรับ Keywords ที่มีการแข่งขันสูง Organic Traffic / SEO การตลาด Google Map

Details
กลยุทธ์การตลาดสำหรับร้านอาหารใน Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
June 5, 2019 Online Marketing & SEO Training Ken Sitti

Ken ได้มีการไปร่วมงานด้านการทำการตลาดออนไลน์ของร้านอาหารแนวกินดื่ม (Izagaya) ชื่อว่าร้าน Sabagin ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนสี่สาขาตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว (Tokyo) โดยเจ้าของร้าน Sabagin นั้นมีความสนใจในการพัฒนากลยุทธ์ทางด้านออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติ ซึ่งในปัจจุบันทางร้าน Sabagin มีการทำการตลาดเพียงช่องทางเดียวก็คือผ่านเว็บไซต์ Tabelog ซึ่งเว็บยอดนิยมที่คนญี่ปุ่นใช้ในการค้นหาร้านอาหารภายในประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับ Wongnai ที่เป็นเว็บไซต์แนะนำร้านอาหารสำหรับคนไทย การร่วมทำงานด้านการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์กับบริษัทซอฟต์แวร์ในโตเกียวเพื่อสร้างเว็บไซต์ ณ ขณะนี้ร้าน Sabagin ยังไม่มีทั้งเว็บไซต์และแผนที่ใน Google Map ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรมีสำหรับธุรกิจประเภท Local Business Ken จึงได้ร่วมมือกับทีมงานชาวญี่ปุ่นจากบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ในกรุงโตเกียว ร่วมกันพัฒนากลยุทธ์ให้กับทางร้านอาหารให้เข้ากับความชื่นชอบของชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ โดยทางทีมงานของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของรูปแบบ ดีไซน์ ที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบ ด้านเว็บไซต์สำหรับชาวต่างชาตินั้น Two Bears Marketing จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ นอกเหนือจากนั้น จะมีการจัดทำเมนูสินค้าออนไลน์ การขอรีวิวจากลูกค้า เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจ และที่สำคัญอาจจะมีการรับทำ SEO (Search Engine Optimization) ให้กับร้าน Sabagin เมื่อเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว การใช้

Details
การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจการค้า ให้ติดอันดับบน Google
Image June 4, 2019 Online Marketing & SEO Training Ken Sitti

การจะทำให้เว็บไซต์ธุรกิจให้ติดอันดันบน Google ได้นั้น สามารถทำได้! การที่เว็บไซต์ธุรกิจหรือร้านค้าของเราติดอันดับการค้นหาบน Google นั้น จะทำให้เราได้ลูกค้าจากการค้นหาคำที่กลุ้มเป้าหมายของเราต้องการ ซึ่งในการจะทำให้เว็บเราติดหน้าหนึ่งหรืออับดับต้นๆบน Google นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปัจจัยที่เกี่ยวกับด้าน On-Page เบื้องต้นจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ ความเรียบง่าย เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ความสม่ำเสมอ ไม่สับสน การจัดการโครงสร้างเว็บ สร้างความโดดเด่น เอกลักษณ์ เช่น Logo เนื้อหาต้องครบ เช่น Detail Product ระบบ Navigation หรือ Menu ใช้งานง่าย Navigation ก็เหมือนการนำทางไปที่ต่างๆในเว็บไซต์ เน้นใช้งานง่าย สะดวก ไม่มีความสับสน คุณภาพของเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่ดีจะต้องมีคุณภาพ สิ่งต่างๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น กราฟิก ชนิดตัวอักษร รูปภาพ สีสันต่างๆที่นำมาใช้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะสร้างจุดเด่นของเว็บขึ้นมา ความสะดวกในการใช้งาน เว็บไซต์ที่ดีต้องสร้างความสะดวกให้ผู้ใช้งาน ต้องมีระบบการใช้งานที่ง่ายเข้าใจไม่ยาก สะดวกในการใช้ ความคงที่ของการออกแบบ คือการออกแบบเว็ปไซต์ให้มีความคงที่ในการออกแบบ อธิบายง่ายๆก็คือ Theme

Details
Testimonials คืออะไร? สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?
Image May 22, 2019 Testimonials Ken Sitti

Testimonials คืออะไร Testimonials หมายถึง คำแนะนำที่แสดงถึงความพึงพอใจ รวมไปถึงการยืนยันถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ และคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการของผู้ให้บริการ/จำหน่ายสินค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบตัวอักษร รูปภาพ วีดีโอก็ตาม โดย testimonials ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ประกอบการสามารถใช้ testimonials โฆษณาให้กับลูกค้าอื่นๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าจะได้ในสิ่งที่คาดหวังจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เนื่องจากได้เห็นตัวอย่างจากผลตอบรับจากผู้ใช้งานจริงหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การนำมาใช้ร่วมกันกับสื่อ Digital Marketing โดยในสมัยก่อนตอนที่สื่อโฆษณาหลักยังมีแค่ในโทรทัศน์ บริษัทใหญ่ๆมักจ้างดาราในการโฆษณาเพื่อทำ Testimonial ให้แก่บริษัท ซึ่งในปัจจุบันบริษัทเล็กๆสามารถใช้สื่อ Digital Marketing ในการโฆษณาแทนหรือสามารถจ้าง Youtuber ในการรีวิวได้ ทำไมถึงต้องการ Testimonials เพราะว่าในปัจจุบันข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าและร้านสามารถหาผ่านทางโลกออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบ ราคา หน้าตาสถานที่ของร้านค้าและตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานผ่านการรีวิวจากบุคคลทั่วไปนั้นมีอยู่มากมาย ซึ่งสะดวกกว่าการไปสอบถามด้วยตนเอง นั่นทำให้ร้านค้าจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีไม่ใช่เพียงแต่คุณภาพของสินค้าแต่ต้องคำนึงถึงในด้านการบริการเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์และความพึงพอใจของลูกค้าด้วย ทางองค์กรจึงควรวางแผนกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ไว้ด้วย ความเชื่อใจจากลูกค้านั้นสร้างยากแต่ผลลัพธ์ที่ได้จากความเชื่อใจนั้นสูงมากไม่ว่าจะเป็นการแนะนำระหว่างลูกค้าด้วยกันทั้งการรีวิวลงสื่อ Social Media หรือการพูดกันแบบปากต่อปากก็เป็นการช่วยโฆษณาให้กับร้านค้าโดยไม่ต้องลงทุนด้วยตนเอง แล้วในปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กมีคู่แข่งเป็นจำนวนมากทั้งเจ้าเล็กอื่นๆและเจ้าใหญ่และกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต เนื่องจากการแข่งขันสูงทำให้องค์กรต้องยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับมากกว่าการไปแข่งขันราคาที่จะเป็นผลเสียต่อตนเองและทั้งระบบ ด้วยเหตุนี้จึงควรมีการนำ Digital Marketing มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ ตัวอย่างของ Testimonials Customer Testimonials Customer

Details
การนำดิจิตอล Marketing มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ
Image May 3, 2019 Online Marketing & SEO Training Ken Sitti

การใช้นโยบายในการตัดราคา นอกจากจะทำให้ธุรกิจของเราค่อนข้างไม่น่าเชื่อถือ และจะทำให้กำไรน้อยลงอีกด้วย จึงควรหันมาให้ความสนใจกับการทำ Testimonials มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ SME ที่มีการแข่งขันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะสู้เจ้าใหญ่ไม่ได้ การที่ได้รับคำชมเชยจากลูกค้าถือว่าเป็นการทำให้ธุรกิจของเราเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น Testimonials คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร Testimonials คือ คำชมเชย หรือการบอกเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจในการใช้สินค้า/บริการ ของลูกค้า ซึ่งอยากจะบอกเล่าให้กับผู้อื่นได้ทราบโดย Testimonial ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์ให้คนทั่วไปได้รู้จัก เช่นเมื่อมีคนมาชมแบรนด์ของเรา แล้วลูกค้ากลุ่มเดียวกัน ที่มี Life style คล้ายๆกัน (อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุใกล้เคียงกัน อาชีพเดียวกัน หรือมีประสบการณ์เดียวกัน) เมื่อเห็นว่าคนๆนั้นได้สิ่งที่ดีจากเราไป ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า/บริการของเรามากขึ้น Testimonials ควรเริ่มทำอย่างไรดี ควรกำหนดเวลาที่จะรวบรวม Testimonials อย่างจริงจัง อย่าปล่อยให้มันกลายเป็นเรื่องที่ทำหรือไม่ทำก็ได้ Testimonials ถูกจัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนสิ่งที่เราอยากจะบอกกับลูกค้า ขอความคิดเห็นจากลูกค้าเสมอ เพราะมีลูกค้าเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะทำให้ จึงต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอ และหลังจากที่ลูกค้าทำเสร็จแล้ว ก็ควรขอบคุณลูกค้าที่สละเวลามาทำให้ บางทีคุณอาจจะร่างบทพูดให้ลูกค้าก่อน ให้ลูกค้าสามารถรู้ได้ว่า ควรจะพูดออกมายังไง เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาของลูกค้ามากจนเกินไป ปัญหาของลูกค้าคืออะไร มีช่องทางการติดต่อกับลูกค้าอย่างไร (อาจจะหมายถึงการที่บริษัทเราถูกแนะนำจากลูกค้าคนก่อนๆ) ผลตอบแทนที่ลูกค้าได้จากบริษัทของคุณเป็นอย่างไร ได้ผลดีไหม

Details
กลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ 2018-2019
Image October 31, 2018 Online Marketing & SEO Training Ken Sitti

กลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์สำหรับปี 2018-2019 สำหรับธุรกิจ SME ในปัจจุบันการแข่งขันการทางธุรกิจบนตลาดออนไลน์นั้น มีความเข้มข้นขึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการทำ SEO (Search Engine Optimization) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราขึ้นไปอยู่หน้าแรกๆหรืออับดับต้นๆของ Google Search Engine หรือจะเป็นการโฆษณาบนโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram ซึ่งในวันนี้เราก็อยากที่จะมาแชร์แนวคิดในการทำการตลาดที่เหมาะสมกับปัจจุบันกันครับ ก่อนอื่น เราควรหาวิธีการทำการตลาดออนไลน์ (digital marketing) อย่างเป็นระบบ ซึ่งการที่เราสร้างกระบวนการทำงานให้เป็นระบบจะช่วยให้การทำการตลาดนั้นมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสร้างระบบงานสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ Planning (การวางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์) ในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ เราควรวางแผนก่อนเสมอว่า เราควรทำการตลาดบนแพลตฟอร์มไหน งบประมาณเท่าไร จะใช้สื่อมีเดียอะไรในการสื่อสารไปยังลูกค้า และสิ่งที่สำคัญคือลูกค้าในแพลตฟอร์มนั้นๆมีพฤติกรรมอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าใน Facebook มีพฤติกรรมที่ชอบดูรูปภาพ พร้อมกับอ่านโพสประกอบ ซึ่งเราก็ควรจะมีรูปภาพสวยๆประกอบ บวกกับข้อความที่ชัดเจน กระชับ น่าอ่านไม่น่าเบื่อเป็นต้น และกรณีที่เราจะทำวิดีโอลงบนเฟสบุ๊ค เราก็อาจจะทำวิดีโอให้มีความกระชับชัดเจน เป็นต้น อีกหนึ่งสิ่งคือเราก็ควรจะวางแผนด้วยว่า จะวัดผลอย่างไร Content Creation (การสร้างคอนเทนต์) การสร้างคอนเทนท์ให้น่าสนใจจะเป็นผลที่ได้จากการวางแผนในขั้นตอนการวางแผน ว่าเราควรจะผลิตสื่อคอนเท้นท์แบบไหนให้ตรงใจกับกลุ่มผู้ชมให้มากที่สุด

Details
Moz & SEO Tools
Image September 23, 2016 Online Marketing & SEO Training Ken Sitti

Moz คืออะไร ?? ในวงการนักโปรโมทเว็บไซด์หรือนักรับทำ Search Engine Optimization (SEO) นั้นใครๆก็ต้องรู้จัก MOZ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทรับทำ SEO ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ทีมงานของ MOZ ได้ทำการคิดค้นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโดเมนเนมและเพจ โดยใช้คำศัพท์ทางเทคนิคว่า Domain Authority (“DA”) และ Page Authority (“PA”) Moz’s Open Site Explorer เครื่องมือ Open Site Explorer ที่ MOZ เป็นผู้ทำการคิดค้นขึ้นดังในรูปด้านบน นักรับทำ SEO จะใช้เครื่องมือนี้สำหรับทำการวิเคราะห์ค่า Domain Authority (DA) ค่า Page Authority (PA) ค่า SPAM SCORE และค่าอื่นๆที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์เว็บไซด์ที่ตนดูแล โดยจะนำไปทำการวางแผนในการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซด์ เพื่อโปรโมทเว็บไซด์นี้ให้ติดอันดับต้นๆของผลการค้นหาใน Google Search Engine ด้วยคำศัพท์ (Keyword) ที่เกี่ยวข้อง Domain Authority

Details