วีดีโออนิเมชั่น (Animated Video) เพื่อการตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) ดีต่อธุรกิจอย่างไร

วีดีโออนิเมชั่น (Animated Video) เพื่อการตลาดดิจิตัล (Digital Marketing) ดีต่อธุรกิจอย่างไร
June 27, 2019 No Comments Online Marketing & SEO Training,Search Engine Optimization (SEO),YouTube Marketing & SEO admin

การตัดต่อวีดีโออนิเมชั่นกับการทำ Digital Marketing

การทำวิดีโออนิเมชั่น (animated video) เป็นการนำเอาภาพนิ่งมาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว ทำให้มีเรื่องราวเกิดขึ้น และเป็นการแสดงให้เห็นถึงการลงทุนของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถนำวีดีโออนิเมชั่นมาใช้สำหรับการทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อสร้างแบรนด์ อธิบายเกี่ยวกับแบรนด์ หรืออธิบายประโยชน์และวิธีการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ประโยชน์ของการทำวิดีโออนิเมชั่นในเชิงธุรกิจ

ในเบื้องต้นแล้ว การทำวีดีโออนิเมชั่นจะทำให้แบรนด์สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการแสดงคุณสมบัติและศักยภาพของแบรนด์

การใช้คลิปวิดีโออนิเมชั่น (Animated Video) ในการแสดงวิธีการใช้งาน การแสดงคุณสมบัติ การบอกข้อห้าม ข้อควรระวัง จากการอัพโหลดวิดีโอที่ผ่านๆมา โดยการใช้วิดีโอมาเป็นส่วนประกอบเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ ทำให้ผู้รับชมสามารถเข้าใจถึงตัวสินค้าได้ดียิ่งขึ้น แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นที่สุดของผลิตภัณฑ์ ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดี ซึ่งข้อดีเหล่านี้ทำให้เห็นภาพว่าการทำวิดีโออนิเมชั่นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ในตัวอย่างด้านล่าง ทีมงาน Two Beas Marketing – Digital Marketing ได้จัดทำวีดีโออนิเมชั่นสำหรับแนะนำถึงประโยชน์ของการทำ Google Map Marketing & SEO เพื่อให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการนี้

ตัวอย่างของการทำวีดีโออนิเมชั่น เพื่อแสดงถึงประโยชน์ของการทำ Google Map Markeing

ตัวอย่างถัดเป็นการทำวีดีโอในรูปแบบอนิเมชั่นสำหรับอธิบายเรื่อง Search Engine Optimization หรือ SEO เพื่อธุรกิจ ซึ่งทำให้เจ้าของกิจการสามารถเห็นภาพของการทำ SEO เพื่อโปรโมทแบรนด์หรือธุรกิจตนเองได้ง่ายขึ้น

การใช้วิดีโออนิเมชั่นในด้านการนำไปใช้ เช่น การซื้อเฟอร์นิเจอร์ และมีวิดีโอแนะนำการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ก็ทำให้ง่าย สะดวกต่อการประกอบใช้งานของลูกค้า กระทั่งการสร้างบ้าน หากมีการทำวิดีโออนิเมชั่นตั้งแต่เริ่มต้น การวางฐานบ้าน เสาบ้าน คานบ้าน เป็นไปตามขั้นตอน มากกว่าการเห็นภาพหน้างานของการก่อสร้างบ้าน ดังนั้นการใช้อนิเมชั่นเข้ามาอธิบายขั้นตอนจึงมีความน่าสนใจมากกว่า และยังดึงดูดผู้ชมให้ดูไปจนจบวิดีโออีกด้วย

ด้านคุณสมบัติ การใช้วิดีโออนิเมชั่นสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาและซูมให้เห็นภายในของผลิตภัณฑ์ แสดงถึงคุณสมบัติ รายละเอียดต่างๆของผลิตภัณฑ์ ให้ผู้ชมได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์จริงๆ

ด้านข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการใช้วิดีโออนิเมชั่นเพื่อแสดงให้ผู้รับชมได้เห็นความอันตราย ข้อห้าม ข้อควรระวังของผลิตภัณฑ์

การทำภาพนิ่ง vs digital marketing

การทำวีดีโออนิเมชั่นนั้นจะใช้งบประมาณพอสมควร โดยส่วนมากจะเริ่มตั้งแต่หลักหลายพันไปจนถึงหลักหมื่นหลักแสน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการทำและความยาวของวีดีโอ ดังนั้น สำหรับเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการที่ไม่มีงบประมาณมากพอสำหรับการทำวีดีโอ เราสามารทำเป็นภาพนิ่งมาใช้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจความหมายที่เราต้องการสื่อได้ โดยภาพตัวอย่างด้านล่างจะเป็นภาพบริการ SEO Ageny in Singapore ของทีมงาน Two Bears Marketing สำหรับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์ digital marketing ในประเทศสิงค์โปร์

digital marekting and seo agency in singapore

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้เขียนขึ้นโดยนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้งานใน Two Bears Marketing

Tags
About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *